Referencie

  • výmena piesku v pieskoviskách detských ihrísk v mestskej časti Bratislava v rokoch 2004 - 2009
  • odvoz stavebného odpadu z rekonštrukcií viacpodlažných budov v Bratislave a jej širšom okolí
  • odvoz stavebného odpadu + dovoz sypkých materiálov pre stavebné firmy zaoberajúce sa výstavbou rodinných domov
  • odvoz stavebného odpadu na recykláciu pre firmy, ktorých hlavnou náplňou práce sú špeciálne činnosti ako napríklad rezanie a vŕtanie betónu a panelov
  • odvoz stavebného odpadu zo stavieb firiem či spoločností zaoberajúcimi sa raelizáciou projektov s vyššími investičnými nákladmi v rokoch 2004 – 2017
  • nakládka a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov ako napr. listy, konáre, tráva z parkových úprav v rámci Bratislavy a okolia
  • odvozy stavebných a objemových domových odpadov od súkromných osôb a drobných staviteľov rodinných aj bytových domov

"Rýchlosť , pružnosť, zručnosť našich vodičov, moderná technika, dobrá cena, spokojní zákazníci už viac ako 20 rokov"