Naša ponuka

Našim cieľom je poskytovať služby tak, aby sme prispeli k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí za prijateľných cenových podmienok a v súlade so zákonom. Na základe ohlasov našich stálych a dlhoročných zákazníkov sme sa presvedčili, že túto prácu robíme dobre a tým si neustále rozširujeme našu spokojnú klientelu.

Vyberte si rozmer, ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám
Objem 5m3, 7m3, 9m3

Zabezpečujeme vývoz, likvidáciu, prepravu, zneškodnenie a odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitným kontajnerov. Postaráme sa o prevoz bežných odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Stačí si len vybrať vhodnú veľkosť, ktorá závisí od množstva odpadu a my Vám vybraný kontajner, na určené miesto, pristavíme.

viac
Vyberte si rozmer, ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám

Dovoz sypkých materiálov


V oblasti nákladnej dopravy je naším hlavným zameraním preprava a dovoz sypkých materiálov.


Spoločnosť MAROT s.r.o.

Firma MAROT s.r.o. so sídlom v Bratislave je spoločnosť, ktorej nosným pilierom činnosti je odvoz a likvidácia stavebného odpadu  z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií  stavieb,  či  už  pre  organizácie, stavebné firmy, alebo súkromné osoby. Ako doplnkové služby vykonávame dovoz aj odvoz sypkých materiálov ako je napr. štrk, piesok, zemina, suchý betón a podobne. Taktiež sme pripravený poskytnúť pomoc pri zabezpečení nakládky kontajnerov nakladačom a v prípade potreby vieme pomôcť aj s ručnou nakládkou. Zákazníkom ďalej ponúkame prenájom veľkokapacitných vaňových kontajnerov spojený s odvozom a likvidáciou odpadu domového, ako napr. staré nábytky, zariadenia, alebo odpad z vypratávania starých priestorov budov, pivníc a garáží.

viac