•  
 •  

REFERENCIE

Niektoré z našich referencií:

 • - výmena piesku v pieskoviskách detských ihrísk v mestskej časti Bratislava v rokoch 2004 - 2009
 • odvoz stavebného odpadu z rekonštrukcií viacpodlažných budov v Bratislave a jej širšom okolí
 • odvoz stavebného odpadu + dovoz sypkých materiálov pre stavebné firmy zaoberajúce sa výstavbou rodinných domov
 • odvoz stavebného odpadu na recykláciu pre firmy, ktorých hlavnou náplňou práce sú špeciálne činnosti ako napríklad rezanie a vŕtanie betónu a panelov
 • odvoz stavebného odpadu zo stavieb firiem či spoločností zaoberajúcimi sa raelizáciou projektov s vyššími investičnými nákladmi v rokoch 2004 – 2017
 • nakládka a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov ako napr. listy, konáre, tráva z parkových úprav v rámci Bratislavy a okolia
 • odvozy stavebných a objemových domových odpadov od súkromných osôb a drobných staviteľov rodinných aj bytových domov                                                                                                                                                                                              

"Rýchlosť , pružnosť, zručnosť našich vodičov, moderná technika, dobrá cena, spokojní zákazníci už viac ako 13 rokov"

 

Dovoz sypkých materiálov

MAKADAM FRAKCIE -  4/8 -  8/16 - 16/32

MAKADAM FRAKCIE - 4/8 - 8/16 - 16/32

Dovoz a predaj makadamu v Bratislave. Pre cenník kliknite na zobraziť viac...

zobraziť viac
ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

Dovoz a predaj štrku v Bratislave. Pre cenník kliknite na zobraziť viac...

zobraziť viac