•  
  •  

PROFIL

Firma MAROT s.r.o. so sídlom v Bratislave je spoločnosť, ktorej nosným pilierom činnosti je odvoz a likvidácia stavebného odpadu  z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií  stavieb,  či  už  pre  organizácie, stavebné firmy, alebo súkromné osoby. Ako doplnkové služby vykonávame dovoz aj odvoz sypkých materiálov ako je napr. štrk, piesok, zemina, suchý betón a podobne. Taktiež sme pripravený poskytnúť pomoc pri zabezpečení nakládky kontajnerov nakladačom a v prípade potreby vieme pomôcť aj s ručnou nakládkou. Zákazníkom ďalej ponúkame prenájom veľkokapacitných vaňových kontajnerov spojený s odvozom a likvidáciou odpadu domového, ako napr. staré nábytky, zariadenia, alebo odpad z vypratávania starých priestorov budov, pivníc a garáží.

Naša firma pôsobí hlavne v Bratislave a jej širšom okolí. Našim cieľom je poskytovať služby tak, aby sme prispeli k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí za prijateľných cenových podmienok a v súlade so zákonom. Na základe ohlasov našich stálych a dlhoročných zákazníkov sme sa presvedčili, že túto prácu robíme dobre a tým si neustále rozširujeme našu spokojnú klientelu.

 

Dovoz sypkých materiálov

MAKADAM FRAKCIE  -   4/8 -   8/16  -  16/32

MAKADAM FRAKCIE - 4/8 - 8/16 - 16/32

Dovoz a predaj makadamu v Bratislave. Pre cenník kliknite na zobraziť viac...

zobraziť viac
ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

Dovoz a predaj štrku v Bratislave. Pre cenník kliknite na zobraziť viac...

zobraziť viac