•  
  •  

HISTÓRIA

Spoločnosť MAROT s.r.o. bola založená v roku 2003. Zakladatelia spoločnosti sa opierali o dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho pôsobenia vo firmách, ktorých zameranie sa postupne odkláňalo od poskytovania takéhoto druhu služieb. V roku 2004 firma nakúpila prvú techniku a uzatvorila prvé partnerské zmluvy. V tom istom roku nastal postupný rozvoj firmy a tak v roku 2005 sa rozšírila o vozový park, čím sa stala v spolupráci s partnerskými firmami flexibilnejšou realizovať zákazky väčšieho rozsahu. Firma prechádza neustálym vývojom, modernizáciou a zdokonaľovaním, rozširuje svoje hranice pôsobnosti. Snahou spoločnosti je udržať si pevné miesto na slovenskom trhu, pružne reagovať na vývoj a potreby spoločnosti a jednoznačne tak ukázať správnosť voľby vzniku firmy MAROT s.r.o.

historia
historia
historia
historia
historia
historia
historia
historia

 

Dovoz sypkých materiálov

MAKADAM FRAKCIE  -   4/8 -   8/16  -  16/32

MAKADAM FRAKCIE - 4/8 - 8/16 - 16/32

Dovoz a predaj makadamu v Bratislave. Pre cenník kliknite na zobraziť viac...

zobraziť viac
ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

Dovoz a predaj štrku v Bratislave. Pre cenník kliknite na zobraziť viac...

zobraziť viac