•  
  •  

DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV

MAKADAM FRAKCIE - 4/8 - 8/16 - 16/32

CENNÍK MAKADAMU

FRAKCIA  4/8                     15,- EUR / 1 t

FRAKCIA  8/16                   15,- EUR / 1 t

FRAKCIA 16/32                  16,- EUR / 1 t

Uvedené ceny sú bez DPH.