•  
  •  

DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV

MAKADAM FRAKCIE - 4/8 - 8/16 - 16/32

CENNÍK MAKADAMU

FRAKCIA  4/8                     27,- EUR / 1 m3

FRAKCIA  8/16                   25,- EUR / 1 m3

FRAKCIA 16/32                  28,- EUR / 1 m3

Uvedené ceny sú bez DPH.

Ceny platia pri odbere nad 1m3