•  
  •  

DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV

ŠTRK BETONÁRSKY FRAKCIA 0/22

CENNÍK ŠTRKU

FRAKCIA  0/22          24,- EUR  / 1 m3

Cena bez DPH.

Cena platí pri odbere nad 1m3